دریافت نسخه اندروید :

نسخه اندروید قلم رنگی

دریافت نسخه آیفون (ios):

اپلیکیشن قلم رنگی
نسخه آیفون قلم رنگی